Share

» :: روشهای شناسایی و آنالیز مواد -دكتر گلستاني فرد- دانشگاه علم و صنعت

روش های شناسايی و آناليز مواد


مولفدکتر فرهاد گلستانی-دکتر محمدعلی بهره ور-دکتراسماعيل صلاحیمترجم
ناشردانشگاه علم و صنعت ايرانتاریخ انتشار1392
نوبت چاپپنجمتعداد صفحات361
قیمت پشت جلد150000ارسال کنندهpublication
نوع جلد
اندازه
کد DOI
کد دیویی
کد ال سی
فایل کتاب -


توضیح
سرگذشت شناسايی عناصر شيميايی ،بخش مهمی از تاريخ زندگی بشر را به خود

اختصاص می‌دهد .قدمت واژه عنصر ، به دوره باستان بر ميگردد و به مفهومی

فراتر از انچه که امروز دارد به کار می رفته است.عصر شناسايی عناصر

شيميايی از نيمه دوم قرن هجدهم آغاز ميشود. در اين زمان دانشمندان در مورد

مفهوم عنصر شيميايی به توافق رسيده بودند واژه‌ای که سالها بر سر ان اختلاف

نظر وجو داشت . روشهای تجزيه شيميايی ،روشهای اصلی کشف عناصر بودند و

زمينه شناسايی عناصر بسياری را فراهم آوردند.


فصل اول : اشنايی با مفاهيم و دسته بندی روشها


فصل دوم : معرفی جنبه های نظری و پديده های اساسی در اناليز و شناسايی مواد


فصل سوم : طيف سنجی نوري


فصل چهارم : اشنايی با پرتو X


فصل پنجم : روش پراش پرتو X


فصل ششم : روش فلورسانس پرتو Xفصل هفتم :آناليز حرارتي


فصل هشتم : روشهای حساس به سطح


فصل نهم : ميکروسکوپ نوري


فصل دهم : ميکروسکوپ الکترونی روبشي


خرید و دانلود محصول

1396/01/11
روشهای شناسایی و آنالیز مواد , روشهای شناسایی و آنالیز مواد -دكتر گلستاني فرد- دانشگاه علم و صنعت